Tweedekansonderwijs bij Janitor

Behaal je diploma secundair onderwijs via tweedekansonderwijs

tko

Wens je meer info, maak dan een afspraak via tko@janitor.be of neem contact op met het secretariaat

Hoe werkt het?

Om je diploma te bemachtigen moet je enkele algemene vakken volgen én een diplomagerichte opleiding kiezen. De algemene vakken noemen we de algemene aanvullende vorming (AAV).

Bij Janitor kan je een keuze maken uit de volgende diplomagerichte opleidingen:

In andere scholen zijn er nog veel meer diplomagerichte opleidingen. Je vindt ze terug op www.tweedekansonderwijs.be.

Je mag gerust je algemene vakken bij ons volgen en de diplomagerichte opleiding in en andere school of omgekeerd. Je kan je algemene vakken tegelijk met je diplomagerichte opleiding volgen, of je kan eerst één van beide afwerken en dan pas de volgende starten.

Het diploma secundair onderwijs is erkend door de Vlaamse Gemeenschap en geeft je toegang tot het hoger onderwijs of de universiteit.

Duur van de opleiding

In het algemeen wordt de opleiding gespreid over vier semesters, dus twee jaar. Je kan je opleiding (zowel het deel AAV als de diplomagerichte opleiding) aanzienlijk verkorten door het bekomen van vrijstellingen. Die vrijstellingen kan je verkrijgen op basis van schoolrapporten, attesten en getuigschriften van andere opleidingen of als je slaagt in een vrijstellingsproef.

Trajectbegeleiding

Onze trajectbegeleider helpt je bij het uitstippelen van een studietraject op jouw maat. Maak een afspraak via tko@janitor.be.

AAV

De algemene aanvullende vorming bestaat uit verschillende modules:

Sommige modules worden in gecombineerd onderwijs aangeboden. Dit betekent dat we contactonderwijs combineren met afstandsonderwijs.

Evaluatie

We kiezen bewust voor een systeem van gespreide evaluatie. Dit betekent dat je op geregelde tijdstippen punten bij elkaar sprokkelt. Tijdens de evaluatiemomenten gaan we na of je de leerstof kent en kunt toepassen. We zorgen ervoor dat je meerdere kansen krijgt om dit te laten zien.

Start nu!

Interesse in een module "Algemene Aanvullende Vorming?"

Kom dan zeker naar een infomoment:

De vrijstellingsproeven gaan door tijdens de laatste week van augustus en eerste week van september. Alle info: tko@janitor.be.

Kostprijs

Voor de algemene vakken betaal je geen inschrijvingsgeld, alleen cursusgeld (gemiddeld €20,00 per semester).

Als je vrijstelling hebt, betaal je geen cursusgeld voor de vrijgestelde module.

Voor de diplomagerichte opleidingen betaal je wel inschrijvingsgeld. Afhankelijk van je situatie kan het zijn dat je hiervoor geheel of gedeeltelijk vrijgesteld wordt. Bekijk hiervoor de prijslijst van jouw diplomagerichte opleiding.

Wie zijn diploma secundair onderwijs behaald heeft, krijgt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.

Praktische info

Ben je werkloos?

Bij de VDAB kan je een vrijstelling aanvragen voor het volgen van studies wanneer je 312 dagen uitkeringsgerechtigd werkloos bent. Aanvragen gebeuren bij je inschrijving op school. De school zorgt voor de nodige formulieren. Je moet wel aanwezig zijn en minstens 20u. les volgen.

Geniet je kinderbijslag?

Jongeren tot 25 jaar kunnen kinderbijslag genieten als ze minstens 17u. per week les volgen en steeds aanwezig zijn.

Openbaar vervoer?

Tot 25 jaar kan je schoolabonnementen verkrijgen voor het openbaar vervoer. Ook wie een uitkering van het OCMW heeft, kan met een voordeeltarief het openbaar vervoer gebruiken.

Werk je reeds?

Wie in de privé-sector werkt, kan Betaald Educatief Verlof aanvragen op voorwaarde dat je steeds aanwezig bent.
Je kan ook opleidingscheques aanvragen bij de VDAB – zo kan je je inschrijvingsgeld en cursusmateriaal volledig recupereren.

Hoe oud moet ik zijn?

Om aan te vatten met de opleiding AAV moet je 18 jaar zijn, voor het volgen van een technische opleiding hoeft dit niet.

Vrijstellingen

Je kan vrijstelling verkrijgen voor een module van de algemene aanvullende vorming op basis van je rapporten van het secundair onderwijs of na het slagen voor de vrijstellingsproef. De trajectbegeleider bekijkt met jou voor welke modules je vrijgesteld kan worden.

Als je een vrijstelling krijgt op basis van je rapport of na het slagen voor een vrijstellingsproef, ontvang je hiervan een schriftelijke bevestiging.
CVO Focus biedt twee keer per jaar de mogelijkheid aan alle cursisten om vrijstellingsproeven af te leggen, bij het begin van elk semester. Wie niet slaagt voor de vrijstellingsproef van een module, kan pas na een jaar opnieuw deelnemen aan diezelfde vrijstellingsproef.

Kom op tijd! Wie bij de aanvang van de vrijstellingsproef niet aanwezig is, kan door de docent geweigerd worden om deel te nemen. Van zodra een cursist het lokaal verlaten heeft, kan een laattijdige cursist niet meer deelnemen. Laattijdige aankomst impliceert geen verlenging van de voorziene evaluatietijd.

Vrijstellingsproeven gaan door:

Info trajectbegeleider via tko@janitor.be.

Openingsuren van ons secretariaat