Lassen

De afdeling Lassen bij CVO Janitor omvat volgende opleidingen:

Onze opleidingen lassen beantwoorden aan de uniforme afspraken gemaakt op het gebied van handvaardigheidsopleidingen in lastechniek. De Europese lasfederatie EWF heeft hiermee een belangrijke stap gezet in de richting van integratie en harmonisatie van de Europese lasindustrie.

Traject 1

Traject 1: Hobbylassen (= Basistraject)

Gekwalificeerde lassers zijn schaars. Het is niet voor niets een knelpuntberoep. Volg je bij ons een opleiding tot lasser dan kan je terecht in alle takken van de metaalverwerkende industrie zoals constructie, centrale verwarming, carrosserie, …
De ruime opleiding met talrijke praktijkuren vormt je om tot een professionele lasser met een grote jobzekerheid! De opleiding biedt dan ook een antwoord op de steeds stijgende vraag naar goed geschoolde vakspecialisten.

Anderzijds is dit basistraject ook een instap indien je van lassen jouw hobby wil maken.

Je krijgt een degelijke introductie in verschillende lasprocessen zoals Gassmeltlassen, BMBE-lassen en MIG/MAG-lassen, aangevuld met de basistechnieken van metaalbewerking.

Deze basiscursus duurt slechts één semester, telkens volg je twee basismodules.
Je kan instappen in september of in februari.

Traject 1: Basis Lassen (=basistraject)
Modules:
Basis lassen Basis metaal

De lessen gaan door op maandag en dinsdagavond.

Na dit basistraject kan je nog twee andere trajecten volgen:

Traject 2

Traject 2: Gassmeltlasser

In de opleiding Gassmeltlasser leren we je basisvaardigheden en technieken aan met betrekking tot het proces gassmeltlassen zodat je een specialist wordt in één van de oudste lasprocessen.
We leren je elke lasopdracht tot een goed einde brengen. Je leert opdrachten waarvoor een hoog uitvoeringsniveau vereist is of laswerk onder zeer moeilijke omstandigheden uitvoeren.
Je leert het lassen van stompe verbindingen van buizen met de as horizontaal, verticaal of onder een hoek van 45°.

Wat is Gassmeltlassen?

Gassmeltlassen, ook gekend onder de naam van Autogeenlassen, is een lasproces waarbij gebruik wordt gemaakt van een lasbrander met een open vlam, (“lassen met de vlam” ook wel eens genaamd). Deze brander wordt gevoed met acetyleengas en zuurstof, onder druk. Het lasmetaal wordt met een lasstaaf (manueel) toegevoegd.
Dit lasproces wordt vandaag nog veelvuldig gebruikt in garages, installatiebedrijven (CV, koeling, gasleidingen, buizen en ketelbouw…
Bovendien wordt het ook veel aangewend door kunstenaars en beeldhouwers omwille van o.a. de vele mogelijkheden van snijden en vervormen van metaal, die door dit procedé worden geboden.

Het volledige traject tot het behalen van het certificaat Gassmeltlasser bestaat uit twee delen van één semester. De lessen gaan door op maandag- en dinsdagavond. Elke avond telt drie of vier lesuren van 50’.
Je kan instappen in september of in februari.
Heb je reeds een deelcertificaat behaald voor de twee modules van het Basistraject kan krijg je hiervoor vrijstelling.

De totale opleiding van Traject 2 ziet er als volgt uit:

Traject 2: Gassmeltlasser
Modules:   
Deel 1 (=1 semester) Gassmelt plaatlassen A Gassmeltplaatlassen B  Basis lassen
Deel 2 (=1 semester) Basis metaal Gassmelt Buislassen A Gassmelt Buislassen B

Opmerking: 
Wie geslaagd is voor het basistraject lassen krijgt vrijstelling voor de overeenkomstige moduels (Basis Metaal en Basis Lassen).

Traject 3

Traject 3: Hoeklasser

In de opleiding Hoeklasser gaan we een stapje verder in de specialisatie. We leren je de basisvaardigheden en technieken met betrekking tot het realiseren van productief verantwoorde hoeklasverbindingen.
Als gecertifieerd hoeklasser kan je aan het einde van de opleiding een duidelijk geformuleerde opdracht uitvoeren aan de hand van 3 processen met name BMBE (booglassen met beklede elektrode), MIG/MAG en TIG. We leren je ook tekeninglezen zodat je instellingen kunt uitvoeren en maatregelen kunt nemen om lasfouten en vervorming te voorkomen. Dit met een permanente aandacht voor veiligheid.
We leiden je als volleerd hoeklasser op voor plaat-plaat en buis-plaat verbindingen in alle posities, hoeklassen in plaat in alle posities en T-verbindingen.
Het volledige traject tot het behalen van het certificaat Hoeklasser bestaat uit vier delen van telkens één semester. De lessen gaan door op maandag- en dinsdagavond. Je kan instappen in september of in februari.
Heb je reeds een deelcertificaat behaald voor de twee modules van het Basistraject kan krijg je hiervoor vrijstelling.

De totale opleiding van Traject 3 ziet er als volgt uit:

Traject 3: Hoeklasser
Modules
Deel 1 (=1 semester) BMBE Hoeklassen A  Basis elektriciteit   
Deel 2 (=1 semester) Basis metaal MIG/MAG-Lassen A  
Deel 3 (=1 semester) MIG/MAG-Lassen B TIG Hoeklassen A Basis lassen
Deel 4 (=1 semester) TIG Hoeklassen B BMBE Hoeklassen B  

Opmerkingen:
In alle delen heb je twee avonden les van telkens 4 lesuren, tenzij je vrijstelling geniet voor bepaalde modules (b.v. Basis lassen of Basis metaal).
Deel 4 telt echter twee avonden van 3 lesuren (1 lesuur = 50’).

Traject 4

Traject 4: Lasser monteerder

In de opleiding Lasser Monteerder worden basisvaardigheden en technieken aangeleerd met betrekking tot de montage en het lassen van samenstellingen uit lichte, middelzware en zware platen en profielen. Dit met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en volgens plannen en/of bondige richtlijnen.

Men leert constructies lassen, inclusief aan vooropgestelde kwaliteitsnormen voldoen, eenvoudige laskalibers maken en gebruiken en eenvoudige transport- en hijsmiddelen gebruiken.
Deze opleiding is een uitbreiding van de opleiding tot Hoeklasser. Om in te stappen dient men het certificaat van Hoeklasser te hebben.

Traject 4: Lasser Monteerder
Modules:   
Deel 1 (=1 semester) Montage technieken 1
Deel 2 (=1 semester) Montage technieken 2

 

Op het einde van deze opleiding bekomt men het certificaat van Lasser monteerder. In combinatie met de opleiding Aanvullende algemene vorming (AAV) leidt deze opleiding tot het diploma secundair onderwijs.

Traject 5

Traject 5: Plaatlasser

Deze opleiding leidt in combinatie met de opleiding AAV tot het diploma secundair onderwijs.

In dit beroepsgericht traject leiden we je op tot een lasser van plaatverbindingen die zelfstandig opdrachten kan uitvoeren en daarbij beslissingen kan nemen om de gewenste kwaliteit en productiviteit te garanderen. We leren je ook om elke lasopdracht volgens een specifieke proces tot een goed einde te brengen. Je kan dan in het productieproces ingeschakeld worden voor opdrachten waarvoor een hoog uitvoeringsniveau vereist is of waar het laswerk onder zeer moeilijke omstandigheden wordt uitgevoerd.

Samen met ons team van trajectbegeleiders bekijken we op basis van jouw vooropleiding of je in aanmerking komt voor vrijstellingen. We vragen je om hiervoor een afspraak te maken op 03 295 71 72 of 0471 01 30 00 of via tko@janitor.be.

Plaatlasser  (=Traject 4)
Modules Plaatslager
Deel 1 (=1 jaar) BMBE-Hoeklassen A Tig Hoeklassen A
  BMBE-Hoeklassen B Tig Hoeklassen B
Deel 2 (=1 jaar) MIG/MAG-Hoeklassen A Gassmeltplaatlassen A
  MIG/MAG-Hoeklassen A Gassmeltplaatlassen A
Deel 3 (=1 jaar) BMBE-Plaatlassen A MIG/MAG-Plaatlassen A
  BMBE-Plaatlassen B Tig-Plaatlassen A
  BMBE-Plaatlassen C  
Deel 4 (=1 semester) MIG/MAG-Plaatlassen B TIG-plaatlassen