Klusjesman/ -vrouw

De opleiding "Klusjesman/ -vrouw":

Heb je zin om thuis zelf enkele veranderingen te doen? Met deze opleiding word je echt een handige Harry. De opleiding is bedoeld voor wie op een veilige en handige manier thuis aan de slag wil.

De opleiding voorziet in een initiatie in alle basisvaardigheden die een klusjesman/-vrouw nodig heeft om alle klussen tot een goed, mooi en veilig einde te brengen.

Vanaf september 2015 organiseren we ’s avonds verschillende basiscursussen: Schilderen, Behangen, Elektriciteit, Hout, Vloeren, Metselen, Wanden plaatsen, Lassen, Metaal.
Deze cursussen duren elf weken. Je volgt één maal per week les. De lessen gaan door ’s avonds van 18:30 tot 21:30u.

Volgende vaardigheden worden aangeboden in diverse Modules:

Elektriciteit

 • stopcontacten plaatsen
 • eenvoudige storingen detecteren en verhelpen
 • elektrische componenten vervangen
 • frequent gebruikte draden en geleiders herkennen

Schilderen

 • ondergronden voorbereiden
 • eenvoudig schilderwerk uitvoeren

Behangen

 • eenvoudig behangwerk uitvoeren

Vloer en wandtegels

 • eenvoudige betegeling uitvoeren
 • eenvoudige vloerwerken uitvoeren

Metaal

 • al dan niet aangedreven handgereedschap (boormachine, schroevendraaier, e.d..) hanteren
 • basishandelingen van bankwerk uitvoeren

Houtbewerking

 • eenvoudige houtbewerkingstechnieken uitvoeren
 • eenvoudige bevestigingstechnieken uitvoeren
 • herstellingen aan houtwerk uitvoeren
 • hang- en sluitwerk vervangen
 • houtconstructies voorzien van bescherming

Wanden plaatsen

 • al dan niet aangedreven handgereedschap hanteren
 • plaatmateriaal op bestaande draagstructuren bevestigen

Sanitair

 • herstellingen uitvoeren aan sanitaire installaties
 • sanitaire toestellen plaatsen
 • verwarmingselementen plaatsen
 • eenvoudige leidingen voor een ventilatie plaatsen

Lassen

 • basistechnieken lassen toepassen
 • zacht en hard solderen
 • monteren en demonteren

Metselen

 • eenvoudig metselwerk uitvoeren
 • eenvoudige herstellingen aan metselwerk uitvoeren
 • metselwerk voegen

Groenonderhoud

 • Groenonderhoud uitvoeren
 • Planten en verplanten
 • Zaaien
 • Ziekten en plagen bestrijden
 • Verhardingen in een groenomgeving en rond gebouwen onderhouden

Opmerking:
Niet alle modules worden elk semester georganiseerd. We verwijzen naar het lesrooster voor de modules die we aanbieden.

Deze website is beveiligd door RSFirewall!, de firewall oplossing voor Joomla!