Elektriciteit

De afdeling elektriciteit bij CVO Janitor omvat volgende opleidingen:

 • Traject 1: Residentieel elektrotechnisch installateur
 • Traject 2: Installateur Domotica
 • Traject 3: Industrieel Elektrotechnisch Installateur

Traject 1

Traject 1: Residentieel Elektrotechnisch installateur

In deze opleiding leer je het bedraden en aansluiten van installaties op zeer lage spanning. Ook het uitvoeren van herstellingswerken en onderhoudswerkzaamheden staat op het programma. Dit alles is bedoeld voor realisatie zowel in nieuwe als oude woningen als in gebouwen voor tertiair gebruik. Uiteraard hebben we bij alle oefeningen een bijzondere aandacht voor de veiligheidsregels.
Het certificaat van Residentieel Elektrotechnisch Installateur leidt in combinatie met het certificaat AAV tot een volwaardig diploma secundair onderwijs.
De totale opleiding duurt twee jaar. 

Elk deel duurt één semester en gaat van start in september en februari. 

Volgende modules komen aan bod:

Traject 1: Residentieel elektrotechnisch installateur
Modules
Deel 1(=1 semester)

Basis elektriciteit
Werkplekleren hoogtewerker
Basisschakelingen

Deel 2(=1 semester) Gecombineerde schakelingen
Afstandsscakelingen
Deel 3 (=1 semester)

Aarding, tellerkast en verdeelbord
Werkplekleren Residentieel elektrotechnisch installateur

Deel 4 (=1 semester)

Verlichting
Communicatiesystemen en woningautomatisatie

 

Traject 2

Traject 2: Installateur Domotica

Wil je een woning volledig leren automatiseren? Dan is deze opleiding iets voor jou. Het doel van deze vervolgcursus is jou de knepen van woningautomatisatie verder aan te leren: het leren werken met teleruptoren, trappenhuisautomaten, dimmers en andere automatische schakelsystemen. We leren je ook verwarmingstoestellen plaatsen (utiliteitssector), een thermostaat plaatsen en defecten opsporen.

Verder leer je nog:

 • verlichting automatisch bedienen
 • rolluiken en zonnewering automatiseren
 • afwezigheidssimulatie
 • camerabewaking
 • klimaatregeling
 • audio- en videodistributie in de woning

Om deze opleiding te starten dien je te beschikken over alle attesten van de modules Residentieel Elektrotechnisch Installateur (= Traject 1) of te slagen in een vrijstellingsproef.

Deze aanvullende opleiding omhelst het volgen van de module Domotica die slechts één semester duurt. Je hebt telkens les op maandag- en dinsdagavond.

Traject 3

Traject 3: Industrieel Elektrotechnisch installateur

In deze opleiding leer je elektrische installaties plaatsen in fabrieken, kantoren, winkelpanden e.d. De opleiding omvat o.a. :

 • goot- en draagsystemen monteren;
 • buizen inwerken en kabels leggen;
 • industriële componenten plaatsen en aansluiten;
 • opmaken van technische fiches, schema’s tekenen, kabelberekeningen;
 • samenstellen van industriële borden;
 • netstructuren en hun wettelijke voorschriften;
 • meet- en regelapparatuur, noodapparatuur, beveiligingsapparatuur;
 • elektro- pneumatische componenten, driefasige spanningsdriehoek, alternatoren;
 • elektromotoren (ster- driehoekschakeling);
 • grondkabels;
 • industriële schakelaars;
 • schakelen met motoren, metingen, foutbepalingen en herstellingen;
 • initiatie hoogspanning en schakelen op hoogspanning;
 • EMC- richtlijnen.

De ganse opleiding bestaat uit twee delen, telkens één schooljaar. Wel moet je eerst het het certificaat van Residentieel Elektrotechnisch Installateur (Traject 1) behaald hebben of slagen in een vrijstellingsproef voor de modules waarvoor je nog geen attest behaald hebt. Aan het einde van de opleiding bekom je het certificaat van Industrieel Elektrotechnisch Installateur. Dit certificaat leidt in combinatie met het certificaat AAV tot een volwaardig diploma secundair onderwijs.

De totale opleiding van Traject 3 ziet er als volgt uit:

Traject 3: Industrieel Elektrotechnisch Installateur
Modules
Deel 1 (2 semesters) Industriële Elektriciteit Aansluiting Elektrische borden 2
Deel 2 (2 semesters) Industriële installaties 1 Aansluiting Elektrische borden 1 Basis lassen